www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/2007

kolokvium k návrhu obč.zák.

Oznamujeme, že z technických důvodů se ruší kolokvium v rámci Cyklu k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku plánované dne 17.12.2007 a přesouvá se na pondělí 28. ledna 2008. Téma "Nájem a pacht, zvláštní ustanovení o nájmu bytu" zůstává.

LV


workshop

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni zve na

workshop "Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru",

který se uskuteční dne 12. prosince 2007

v budově Fakulty právnické, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

 Přihlášky: akce@ilaw.cas.cz


19. kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 19. kolokviu dne 26.11.2007 na téma  "Vedlejší doložky v kupní smlouvě" vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PrF ZČU v Plzni)

JUDr. Milan Hulmák   (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

JUDr. PhDr. David Elischer   (Právnická fakulta UK v Praze)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


18. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 18. kolokviu dne 29.10.2007 na téma  "Postavení právnických osob" vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PrF ZČU v Plzni)

JUDr. Ivana Štenglová (Nejvyšší soud ČR)

JUDr.  Kateřina Ronovská, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brně)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


international workshop

Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic

with participation of the researchers of

 Institute for European Integration Research of the Austrian Academy of Sciences

and

Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences

 

and with the support of Austrian Science and Research Liaison Office Brno on behalf of the Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture

 

hold the international workshop

 

„The influence of EU Law to Legal Orders of the Central European countries “

 

Date: October 12th, 2007

Place: Institute of State and Law, Národní 18, Praha 1, conference room, 7th floor

  

Program:

 

9.30 - 11.15    Introductory Words

 

Judicial Application of EC Law

Bedanna Bapuly           (Institute for European Integration Research AAS)

“Recent Developments in the Constitutional Jurisprudence on EC Law”

Michal Šejvl                 (Institute of State and Law CAS)

            “National Procedural Autonomy and EC Law: The case of res judicata”

Pavel Hamerník           (Faculty of Law, University of West Bohemia)

English case law on judicial review as a model to understand the style of judicial protection by ECJ“

 the Discussion

 

11.15 - 11.30  coffee break

 

 11.30 - 12.15

European Union and Protection of Individuals

Ivan Halász                  (Institute for Legal Studies HAS)

            Citizenship and Electoral Participation

Milan Hulmák (Institute of State and Law CAS)

„Judicial Application of EC Consumer Law in the Czech Republic“

 the Discussion

 

12.15 - 13.15  lunch

  

13.15 - 14.00

Common market

Balazs Horváthy                      (Institute for Legal Studies HAS)

“Enlargement and EU´s Commercial Policy”

Bohumil Havel (Faculty of Law, University of West Bohemia)

            “EU Company Law Regulation - simplify or repeal?”

 the Discussion

 

14.00 -  14.15  coffee break

  

14.15 - 15.00

Compensation for Damage and Medicine Law

Ágnes Dósa                 (Institute for Legal Studies HAS)

            “Wrongful life and wrongful birth claims from a comparative perspective”

Tomáš Doležal (Institute of State and Law CAS)

            “Strict liability as a solution of the medical malpractice problems?"

the General Discussion

   

The Working Language: English

 


Mezinárodní konference v SR

Národní rada Slovenské republiky - Stála komisia pre Ústavu SR a rokovací poriadok Národnej rady SR - s příspěním Ústavu státu a práva AV ČR

pořádá dne 25. září 2007 v Bratislavě, v budově Národní rady SR, konferenci s mezinárodní účastí

"Vnímánie poslaneckej imunity v súčastnosti, jej význam a kontexty jej uplatňovania v Slovenskej republike."


17. kolokvium k obč. zák.

Na 17. kolokviu dne 24.9.2007 na téma  "Dědická přihláška. Zřeknutí se dědictví a odmítnutí dědictví. Vedlejší doložky v závěti. Dědická substituce." vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU v Plzni)

JUDr. Václav Bednář (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

JUDr. Jindřich Psutka (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


exploratory workshop

Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences / Institute for International Legal Studies, Italian National Research Council / Institute of Legal Studies, Polish Academy of Sciences / Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences

ESF Exploratory Workshop on

Sustainable Development and Transboundary Co-Operation in Mountain Regions

Budapest, 20 - 22 September 2007

Summary: Good governance of mountain regions is among the key priorities on the international environmental agenda. For that reason, the following topics require thorough deliberation: (i) The implementation of international law on sustainable development. (ii) New issues concerning sustainable management of mountain regions. (iii) The role of major groups (particularly NGOs) in promoting mountain sustainable development. (iv) Implementation of the Alpine Convention. (v) Implementation of the Carpathian Convention. (vi) Transboundary co-operation and the role of protected areas.

Keywords: sustainable development, transboundary co-operation, Carpathian Convention, protected areas, environmental law

www.esf.org/workshops


konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2007

Aktuální problémy pracovního práva a sociálního zabezpečení.

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 3. - 5. října 2007

Základní okruhy: Kolektivní pracovní právo. Změny v sociální legislativě.

Konferenční poplatek činí 1.000,- Kč. Přihlášku na konferenci je nutno zaslat do 20.7.2007. Bližší informace: Zdenka.Gregorova@law.muni.cz


oznámení o konání konference

Dne 28. června 2007 se v konferenčním sále Starého purkrabství na Vyšehradě konala konference řešitelských kolektivů grantového projektu GA AV ČR Ústavu státu a práva AV ČR, Fakulty právnické ZČU v Plzni a Vysoké školy aplikovaného práva na téma

Právní politika boje proti terorismu a demokracie: otevřená otázka současnosti.


16. kolokvium k obč. zák.

Na 16. kolokviu dne 25.6.2007 na téma  "Správa cizího majetku." vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU v Plzni)

JUDr. Tomáš Richter, LLM. Ph.D.  (Fakulta sociálních věd UK v Praze a AK)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


15. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 15. kolokviu dne 28.5.2007 na téma  "Právo stavby. Věcná břemena a reálná břemena." vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU)

JUDr. Filip Melzer, Ph.D.  (Právnická fakulta UP v Olomouci)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


konference

Exekutorská komora ČR

ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni

pořádají ve dnech 21. - 22. května 2007 v prostorách Zámeckého hotelu Třešť

diskusní fórum na téma

SOUDNÍ EXEKUCE 2007


14. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 14. kolokviu dne 30.4.2007 na téma  "Sousedská práva. Právo nezbytné cesty. Nález." vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU)

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Petr Tégl  (Právnická fakulta UK v Praze)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


1. quodlibetní disputace

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

si Vás dovoluje pozvat na 1. disputaci v cyklu

 

„QUODLIBETNÍ DISPUTACE

aneb disputace o čemkoliv“

 

 na téma Právo a násilí.

 

Referující: JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D. (PF MU)

Koreferáty: JUDr. Michal Šejvl, JUDr. Tomáš Sobek (ÚSP AV ČR)

Moderátor disputace: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (ÚSP AV ČR)

 

Předmětem disputace bude monografie

Škop, Martin: Právo a násilí. Vybrané teorie vztahu práva a násilí.

Brno, Masarykova univerzita 2006. 152 s.

------------------------

 

Disputace se uskuteční v pondělí dne 16. dubna 2007 v 14.00 hod

v zasedací místnosti Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

-----------------------

Žádáme o zaslání potvrzení Vaší účasti na e-mail: vostra@ilaw.cas.cz.


13. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 13. kolokviu dne 26.3.2007 na téma  "Péče o dítě" vystoupí:

doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Ondřej Frinta (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Lenka Vostrá  (Ústav státu a práva AV ČR)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


12. kolokvium

Na 12. kolokviu dne 26.2.2007 na téma  "Změny závazků v subjektech a v obsahu." vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

JUDr. Kamil Šebesta, MBA (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. PhDr. David Elischer  (Právnická fakulta UK v Praze)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


11. kolokvium k návrhu obč.zák.

Na 11. kolokviu dne 29.1.2007 na téma  "Zneužití práva a přístup osnovy občanského zákoníku k jeho zákazu a postihu. Ochrana dobré víry." vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Právnická fakulta MU)

 

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže. 


cyklus kolokvií k návrhu obč.zák. 2007

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

nadále pořádá

 

Cyklus kolokvií

k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku.

 

 

Témata kolokvií:

1)    29. ledna 2007 - Zneužití práva a přístup osnovy občanského zákoníku k jeho zákazu a postihu. Ochrana dobré víry.

 

2)    26. února 2007 - Změny závazků v subjektech a v obsahu.

 

3)     26. března 2007 - Péče o dítě.

 

4)    30. dubna 2007 - Sousedská práva. Právo nezbytné cesty. Nález.

 

5)    28. května 2007 - Právo stavby. Věcná břemena a reálná břemena.

 

6)    25. června 2007 - Správa cizího majetku.

 

7)    24. září 2007 - Dědická přihláška. Zřeknutí se dědictví a odmítnutí dědictví. Vedlejší doložky v závěti. Dědická substituce.

 

8)    29. října 2007 - Postavení právnických osob.

 

9)    26. listopadu 2007 - Vedlejší doložky v kupní smlouvě.

 

10) 28. ledna 2008 - Nájem a pacht. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu.

 

Datum konání:

- každé poslední pondělí v měsíci (mimo měsíce červenec a srpen),

- vždy od 14.00 hod.

 

Místo konání:

- zasedací síň ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1,  7. patro.

 

Cyklus se koná pod záštitou vedoucího vědeckého pracovníka a zpracovatele návrhu nového občanského zákoníku prof. JUDr. et Dr. Karla Eliáše.

 

Obsah každého kolokvia:

úvodní referát, přihlášené příspěvky a především diskuse, neboť jedním z hlavních cílů cyklu kolokvií je dosáhnout vzájemné reflexe a výměny názorů mezi autory návrhu a účastníky

 

Přihlásit vystoupení s vlastním příspěvkem je nutno 14 dní  před konáním vybraného kolokvia.

 

Upřesněný program kolokvia včetně jmen přednášejících je pravidelně zveřejňován na webových stránkách ÚSP AV ČR www.ilaw.cas.cz  s předstihem před vlastním konáním.

 

 Účast: volná

 

 Koordinátorka

 JUDr. Lenka Vostrá - vostra@ilaw.cas.cz / tel. 221 990 711