www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

Výzva k zaslání příspěvků

Redakce časopisu Právník připravuje monotematické číslo 4/2018 (u příležitosti 150. výročí narození dlouholetého prezidenta československého Nejvyššího soudu a místopředsedy Ústavního soudu Františka Vážného st.).

Téma: Role soudu v právním státě a funkce judikatury

Zaměření článků: právněteoretické příspěvky orientované na aktuální otázky ústavního, soudního a procesního práva a souvisejících disciplín dokládající současnou úroveň české právní vědy.

Anotace (max. 5 stran) ke komisionálnímu posouzení zasílejte do 11. 8. 2017 na adresu pravnik@ilaw.cas.cz. Příspěvky (max. 20 stran) na základě vybraných anotací bude třeba odevzdat do 15. 12. 2017.

Nejlepší příspěvek ocení Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd finanční odměnou ve výši 12 000 Kč.


Kolokvium

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vás dne 12. července 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

Kybernetická bezpečnost


Program:
18:30 - 19:15 Kybernetická bezpečnost a specifické problémy v aplikační praxi

JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D. (advokát v advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s. r.o.)

19:15 - 19:45 Moderovaná diskuse

Přednáška se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.
Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 11. 7. 2017 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz


Letní provoz knihovny.

Ve dnech 3. 7. - 9. 7. 2017 a 24. 7. - 27. 8. 2017 bude knihovna pro veřejnost uzavřena.


The Lawyer Quarterly

Časopis The Lawyer Quarterly, který náš ústav vydává od roku 2011 byl nově zařazen do světově uznávané bibliografické a citační databáze odborných časopisů Scopus společnosti Elsevier's A&I.

Tato databáze vznikla v roce 2004 a v současné době patří mezi nejprestižnější databáze tohoto typu na světě. Ve Scopusu je zaindexováno cca 21 000 časopisů, které prošly náročným evaluačním procesem.


Nová e-kniha

Dovolujeme si Vás informovat, že právě byla vydána kniha kolektivu autorů

Hana Müllerová a kol.

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy
Praha: Ústav státu a práva AV ČR.

V podobě e-knihy je dostupná ke stažení v sekci Vydané knihy/Eknihy.

V tištěné podobě bude kniha vydána v příštím roce jako součást triptychu knih
o právu na příznivé životní prostředí.


Nová kniha

Upozorňujeme, že Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU
se zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

nyní také v tištěné podobě.


Nová kniha.

V nakladatelství Academia byla vydána kniha autorského kolektivu pod vedením pracovníků Ústavu státu a práva AV ČR: H. Müllerová, D. Černý, A. Doležal a kol.

Kapitoly o právech zvířat: "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva.

Předmluva: Kateřina Šimáčková

Praha: Academia, 2016.

Vyšlo v edici Právo - etika - společnost.

Knihu je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Academia.


Nová e-kniha


Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky novou e-knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU
se zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

Knihu je možné zdarma si stáhnout na tomto webu v sekci "Vydané knihy".