www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

Konference

  Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva AV ČR

  • Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

   • Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

   • vás společně zvou na konferenci

    "Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně"

    čtvrtek 2. listopadu 2017 / 9:00 - 18:00
    Hlavní budova Akademie věd ČR
    Národní 3, Praha 1 / sál č. 205

    Program konference:

    9.20 — 9.30
    Úvodní slovo
    JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR

    9.30 — 12.00 I. Blok

    Úmluva v kontextu vývoje mezinárodní ochrany lidských práv.
    Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Legitimita a autorita Úmluvy dvacet let poté.
    JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.)

    Přínos a meze Úmluvy a dodatkových protokolů na příkladu úpravy genetických vyšetření.
    Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

    Úmluva a právo na informační sebeurčení.
    Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Spravedlivá náhrada za škody za způsobenou újmu na zdraví, aneb čl. 24 Úmluvy v judikatuře ústavního soudu.
    JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (Ústavní soud)

    Potřebujeme dnes v České republice ještě Úmluvu?
    JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (Advokátní kancelář Prudil a spol.)

    12.00 — 13.00 Obědová pauza

    13.00 — 15.30 II. Blok

    Úmluva pohledem bioetiky.
    Doc. Mgr. Josef Kuře, Ph.D. (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)

    Od medicíny mlčení k informovanému souhlasu.
    Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, Ph.D (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)

    Etické aspekty informovaného souhlasu.
    JUDr. Adam Doležal, LLM. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.)

    Pluralita v medicíně a standard dobré péče.
    Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)

    Problematika soukromí a osobních dat.
    Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (Lékařská fakulta a Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

    Nakládání s lidským tělem a jeho částmi z pohledu základních práv.
    MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny / Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)

    15.30 — 15.45 Přestávka na kávu

    15.45 — 17.30 III. blok

    Informovaný souhlas pacienta.
    JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Informovaný souhlas a ochrana osob neschopných dát souhlas.
    Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.)

    Výzkum kmenových buněk ve světle Úmluvy.
    JUDr. Bc. Martin Šolc (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Lidský genom a preimplantační diagnostika.
    JUDr. Lucie Široká (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Závěr konference

    Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

    Prosíme zájemce o účast, aby se přihlásili na adrese: ilaw@ilaw.cas.cz


    Kolokvium

    Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás dne 18. října 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

    Aktuální vývoj právní úpravy geoblockingu

    Program:

    18:30 – 19:00 Geoblocking – autorskoprávní a jiné souvislosti (mj. nařízení 2017/1128 o portabilitě a aktuální návrh nařízení o geoblockingu)

    Přednáší: Mgr. et Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., advokát, předseda české skupiny a člen exekutivy mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) a vysokoškolský pedagog

    19:00 - 19:30 Moderovaná diskuse

    Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.

    Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 17. 10. 2017 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz


    Workshop

    Pozvánka na workshop Varieties of Contemporary Moral Realism.

    We invite scholars from the fields of ethics and jurisprudence to join a one-day workshop on moral realism, jointly organized by the Institute of State and Law and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague.

    Programme:

    • 14:00 – 14:50 How Principles Ground David Enoch
    • 14:50 – 15:30 A New Direction for Moral Realism? Michael Campbell
    • 16:10 – 16:30 Coffee Break
    • 16:30 – 17:10 What Is Conventionalism About Moral Rights and Duties? Katharina Nieswandt
    • 17:10 – 17:50 Evolution, Impartiality, and Well-Being François Jaquet
    • 17:50 – 18:30 Moral Realism, Evolutionary Debunking and Self-Defeat Silvan Wittner
    • 18:30 – 19:10 Anti-Realism and Grounding Tomáš Hříbek

    Keynote speaker:

    Prof. David Enoch (Hebrew University of Jerusalem)

    The workshop will take place at the Institute of State and Law in Prague on October 19, 2017.

    The workshop is free thanks to a generous support of the Czech Academy of Sciences.


    Mezinárodní konference

    Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na
    IV. mezinárodní vědeckou konferenci

    MEDIACE 2017,

    která se uskuteční ve dnech

    27. - 28. 10. 2017

    v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého

    Bližší informace včetně jednotlivých témat sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.mediaceolomouc.eu.


    Nová e-kniha.

    Dovolujeme si Vás informovat, že právě byla vydána nová e-kniha

    Lidská práva
    jako subjektivní práva

    Teoretické a historické aspekty

    Autor: Michal Šejvl

    Praha: Ústav státu a práva AV ČR.


    CALL FOR PAPERS

    CONSTITUTIONAL REVIEW IN THE VISEGRAD COUNTRIES: IN-BETWEEN IMPRESSIONS AND REALITY

    PRINCIPAL ORGANIZERS: CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF LAW and INSTITUTE OF STATE AND LAW, CZECH ACADEMY OF SCIENCES

    VENUE: PRAGUE, 27 OCTOBER 2017 (exact location to be specified later)

    WORKING LANGUAGES: ENGLISH

    Two of the Visegrad countries (Hungary and Poland) have recently witnessed profound transformations of their constitutional courts and their respective powers, in the other two countries (Czech Republic and Slovakia) constitutional review and its legitimacy is subject to intense (and sometimes rather emotional) doctrinal and public debate. Thus, the aim of the one-day workshop shall primarily be to provide an overview of the key elements of these transformations/debates in the respective countries of the Visegrad group and to trace their impact upon the legal and political environment of these countries. Secondly and essentially, the workshop shall address the issue of whether these transformations can be seen as a direct consequence of relevant case-law of these constitutional courts and their political role in the post-Communist period, or whether they rather result from the public perception that constitutional courts excessively interfere into the everyday politics or whether they form a part of the political redesign of public institutions in these countries. As a point of comparison, we would like to mention the example of Austria. The constitutional design concerning the place and role of the Austrian Verfassungsgerichtshof does not essentially differ from the other countries of the CEE region. Therefore, after the years of post-Communist transformation in which the Visegrad constitutional courts indeed played a significant role, Austria might provide an interesting point of reference for both the lawyers and the general public on the functioning of the constitutional court in an established democracy in Eastern Central Europe.

    In terms of the structure of the workshop, the organizers expect two contributions on each country. One of them would assess the on-going debate on the real political role of the constitutional court (taking into account i. a. the workload, structure and effects of the constitutional court´s case-law as well as the reaction of political elites and the public with respect to the most sensitive cases) and one would comment on the current patterns of the debate on the role of constitutional courts in these countries and their transformations.

    Interested scholars shall submit an abstract up to 500 words to ondrejko@prf.cuni.cz by 31 August 2017. The committee composed from members of the both convening institutions will notify the selected participants by 5 September 2017.

    In case of participants presenting their paper and coming from academies of sciences, travel and living costs might be covered by bilateral exchange programmes. In case of other participants, accommodation costs can be partly borne by the organizers.

    For further information please contact Jana Ondřejková at ondrejko@prf.cuni.cz


    Nová kniha.

    V nakladatelství Academia byla vydána kniha kolektivu autorů

    Petr Agha a kol.

    "BUDOUCNOST STÁTU?"

    Vyšla v edici Společnost.
    Praha: Academia, 2017. Knihu je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Academia.