www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

Call for Papers

Výzvy 21. století: stačí právo držet krok s vědou?

mladí vědci a nadšenci o právu, technologiích a budoucnosti naší společnosti
Call for Papers
Ústav státu věd a práva Akademie ČR, v. v. i., vyhlašuje Call for Papers pro studenty vyšších ročníků právnických fakult, doktorandy a mladé právní vědce pro kolokvium o právních aspektech moderního světa.
Kolokvium se bude konat 12. 12. 2017 od 16:30
v hlavní budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, sál 205.
Bere si za cíl přiblížit problémy právní úpravy či vize týkající se následujících témat:

Robotika, autonomní vozidla a moderní technologie obecně
Právo ochrany klimatu, environmentální migrace a budoucnost energetiky.
Sdílená ekonomika
LGBT, gender a právo
Migrace a proměny konceptu lidských práv

Keynote: Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.: Právo v "post" světě
Plný text výzvy zde.
Termín pro zasílání abstraktů 30. 11. 2017.


Kolokvium

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás dne 15. listopadu 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

Mezinárodní právní rámec pro blockchain

Program:

18:30 – 19:00 Hledá se mezinárodní právní rámec pro blockchain: Modelový zákon k elektronickým převoditelným instrumentům, UNCITRAL? ISO TC307?
Přednáší: Mgr. Alex Ivančo, Ph.D., vedoucí Oddělení mezinárodního práva na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

19:00 - 19:30 Moderovaná diskuse

V souvislosti s prezentací je možné předem si prostudovat následující materiály:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2017model.html
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/MLETR_ebook.pdf

Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18,
Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 14. 11. 2017 do 13:00 na alzbeta.krausova@ilaw.cas.cz


Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. - oddělení Hospodářské správy přijme samostatného účetního referenta/referentku.

Požadujeme:

• ukončené středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
• alespoň teoretická znalost účetní problematiky, znalost účtování mezd výhodou
• znalost práce na PC, znalost angličtiny na alespoň pasivní úrovni
• pečlivost a ochotný přístup

Popis práce:

• zpracování závazků a pohledávek
• zpracování statistických výkazů
• příležitostně záskok za mzdovou účetní
• spolupráce při měsíční a roční závěrce účetnictví

Nabízíme:

• pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
• mzdu odpovídající praxi
• příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
• benefity: stravenky, 5 týdnů dovolené, odborná školení

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 31. 1. 2018 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz


Výběrové řízení

Středisko vědeckých informací - Knihovna Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., přijme knihovnici/knihovníka.

Požadujeme:

• SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru knihovnictví, nebo prokazatelnou praxi z působení v oboru
• zkušenosti s užíváním knihovních systémů (Aleph výhodou)
• časovou flexibilitu, samostatnost, pečlivost
• komunikativnost, zájem o práci s lidmi
• znalost angličtiny na komunikativní úrovni

Popis práce:

• výpůjční služby v knihovně, informační a rešeršní služby, MVS
• činnosti související s evidencí fondu, vyřazování dokumentů
• fyzická správa fondu

Nabízíme:

• práci ve specializované knihovně zaměřené na literaturu z oboru práva
• plný pracovní úvazek na trvalý pracovní poměr
• platové zařazení dle dosaženého vzdělání + osobní ohodnocení
• benefity: stravenky, 5 týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 31. 12. 2018 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz


Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného pracovníka, člena řešitelského týmu projektu Technologické agentury ČR - Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření (TIRSMPSV701).

Požadujeme:

• probíhající nebo dokončené studium doktorského studijního programu (Ph.D.)
• aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka
• vědecko-organizační schopnosti

Nabízíme:

• částečný úvazek ve výši 0,5 nebo nižší po celou dobu trvání projektu (2 roky)
• podporu mezinárodní spolupráce vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka
• odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni
• zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru
• příležitost k profesnímu růstu
• inspirující akademické prostředí
• klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra
• pružnou pracovní dobu
• možnost práce z domova (homeworking)

Doplňující informace:
Pracovní pozice je podmíněna získáním projektu.

Podávání přihlášek:

Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ředitele ústavu na níže uvedené adrese (v listinné a současně i v elektronické podobě) nejpozději do dne 24. 11. 2017 do 12.00 hod.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní 18
116 00 Praha 1
E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně údajů o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém
vzdělání (postačí neověřená kopie) a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.


Konference

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SENÁTU PARLAMENTU ČR

ve spolupráci s

Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i. a Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

pořádá konferenci na téma: „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“,

která se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 od 10.00 hodin, v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, (vchod přes recepci „A1“).

Konference je pořádána v rámci Strategie AV 21, programu Přírodní hrozby.

Registrujte se prosím do 15. listopadu 2017 na adrese ilaw@ilaw.cas.cz
(vstup do objektu paláce je možný pouze s platným dokladem totožnosti).

Konferenci moderuje senátorka Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR a RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR

Program:

9:30 - 10:00 Registrace, občerstvení

10:00 - 10:15 Přivítání, úvodní slova
Ing. Zbyněk Linhart, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR
RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR
RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR

10:15 – 11:30 Dopolední blok prezentací:
Svahové deformace v ČR: jejich typy, vznik a prostorové rozšíření ve vztahu k možnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel
Jan Blahůt, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Mapy náchylnosti ke vzniku svahových deformací a prostředky vynaložené státním rozpočtem na sanační opatření jako základní způsoby prevence vzniku škod
Jan Klimeš, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Sesuv na D8 z června 2013 a inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby ve vztahu k riziku svahových deformací
Josef Stemberk, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Regionální vymezení sesuvných oblastí v ČR ve vztahu k infrastruktuře; Registr svahových nestabilit
Petr Kycl, Česká geologická služba

11:30 – 12:00 Diskuse

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd, občerstvení

13:00 – 14:15 Odpolední blok prezentací:

Současné problémy života v oblastech ohrožených sesuvy a řícením: sociologická perspektiva
Karolina Pauknerová, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR
Petr Gibas, Sociologický ústav AV ČR

Problematika sesuvů, skalních řícení a dalších přírodních rizik v kulturně-historické perspektivě s důrazem na každodenní život lidí v ohrožených oblastech
Jiří Woitsch, Etnologický ústav AV ČR

Ekonomické souvislosti svahových deformací
Kateřina Kaprová a Jan Melichar, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Právní nástroje prevence svahových nestabilit a efektivita jejich aplikace v praxi
Hana Müllerová a Miloslava Hálová, Ústav státu a práva AV ČR

14:15 – 14:45 Diskuse

14:45 – 15:00 Zakončení konference


Nová e-kniha.

Dovolujeme si Vás informovat, že právě byla vydána nová e-kniha

Lidská práva
jako subjektivní práva

Teoretické a historické aspekty

Autor: Michal Šejvl

Praha: Ústav státu a práva AV ČR.


Nová kniha.

V nakladatelství Academia byla vydána kniha kolektivu autorů

Petr Agha a kol.

"BUDOUCNOST STÁTU?"

Vyšla v edici Společnost.
Praha: Academia, 2017. Knihu je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Academia.