www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/2013

workshop

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Vás zvou na

WORKSHOP ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA A BIOETIKY

na téma KAUZALITA JAKO NUTNÝ ELEMENT PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI?

Datum: 12. 12. 2013 od 14.30 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 1. patro 


nová kniha

Upozorňujeme, že v nakladatelství Academia vyšla nová kniha, která je výsledkem grantového projektu GA ČR "Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)", reg. č. 407/08/1053:

Müllerová, Hana a Stejskal, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha : Academia, 2013. 490 s. ISBN 978-80-200-2317-9

Knihu je možné zakoupit v nakladatelství nebo on-line zde.


Zvaná přednáška

Ústav státu a práva AV ČR a Centre for Law and Cosmoplitan Values UA pořádají přednášku

Hana Müllerová

The right to a favourable environment in the Czech Constitution and its application

Datum: 27. 11. 2013, 14.00 hod

Místo: Univerzita of Antwerpen, Centre for Law and Cosmopolitan Values, Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen

 

Incorporating the human right to a favourable environment in the Czech constitutional Charter of Fundamental Rights and Freedoms dates back to 1993. However, this right remains very rarely applied, due to several legislative and interpretative reasons. In her contribution, Hana Müllerová will introduce the cornerstone cases before the Czech Constitutional Court that helped to establish the current judicial interpretation of the right but that at the same time led to entombing its practical enforcement. She will reflect the merit of human rights related directly to environmental quality as such and the preconditions that seem to be crucial in order to have this human right representing the so called third generation of human rights a living part of the human rights legislation. 


Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs zvou na přednášku v rámci FRANZ WEYR FELLOWSHIP

Jiří Přibáň

Koncept suverenity a jeho sémantika

The Self-Referential Semantics of Sovereignty: A Systems Theoretical Response to (Post)Sovereignty Studies

 

Datum: 2. 12. 2013, od 11.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 1. patro 

 

The talk focuses on the proliferation of the sovereignty discourse and the normative expectations of some major and typical theories of sovereign and post-sovereign politics and law. It analyses sovereignty’s semantic value for modern politics and law. Drawing on the autopoietic social systems theory, the final part considers sovereignty as part of the self-referential semantics of both the legal and political system. The author argues that the concept of sovereignty cannot be discarded as useless if politicians, lawyers, constitutional judges and the general public continue using it in their social communication. However, it cannot be understood as a fiction signifying the total unity of society ultimately governed and controlled by one power centre and its laws. This fiction needs to be replaced by a theory in which the concept of sovereignty is self-limiting and self-referring to the globalized systems of politics and law.

Přihlášky zasílejte na akce@ilaw.cas.cz


Debata

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu a Centre for Law and Public Affairs Ústavu státu a práva AV ČR pořádají odbornou debatu na téma

Uznávání cizích rozhodnutí týkajících se stejnopohlavních párů a jejich dětí

Datum: 12.12.2013, 10.00 - 14.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro

České státní orgány již řeší otázku uznávání cizích rozhodnutí týkajících se stejnopohlavních párů a jejich dětí a lze odůvodněně předpokládat, že těchto případů bude rychle přibývat. Jak je to s uznáváním stejnopohlavních manželství a partnerství uzavřených v zahraničí Českou republikou. Měla by Česká republika uznávat a vykonávat cizí rozhodnutí týkající se dětí ve stejnopohlavních párech? Je adopce dětí stejnopohlavním párem či adopce dítěte partnera v rozporu s veřejným pořádkem, což umožňuje českým orgánům neuznat cizí rozhodnutí? Jaké právní důsledky z neuznání cizího rozhodnutí pro rodinu plynou? Není porušován nejlepší zájem dítěte? Jaké změny v uznávání cizích rozhodnutí týkajících se stejnopohlavních rodin přinese nový zákon o mezinárodním právu soukromém?

Zájemce o aktivní vystoupení si dovolujeme požádat o sdělení tématu příspěvku nejpozději do 3.12. 2013.

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na: akce@ilaw.cas.cz

Těšíme se na setkání s Vámi. Za PROUD: Mgr. Martina Štěpánková, za CeLAPA Mgr. Petr Agha, LL.M.


Konference

Právnická fakulta UK v Praze a Ústav státu a práva AV ČR pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Viktor Knapp - vědecké dílo v proměnách času.

Konference se uskuteční ve dnech 12.-14. 12. 2013 v prostorách Karolina a následně Právnické fakulty UK, Praha 1.

Bližší informace www.viktorknapp.eu.


Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs zvou na přednášku v rámci HANS KELSEN ANNUAL LECTURE

Mattias Kumm

The Foundations of Law in Europe and the Problem of Constitutional Conflict

Datum: 16. 12. 2013, 14.00 hod

Místo: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro, č. 205

The question of the foundations of law is not one that is merely of academic interest. Even though a great many practical questions in law appear to be resolved without reference to foundational questions, there are problems that can´t be resolved without implicitly or explicitly addressing them. One such problem is the problem of constitutional conflict. How should national constitutional courts address conflicts between national constitutions and requirements of European Union law? The lecture will explore different claims about the foundations of law in Europe by way of analyzing the jurisprudence of some of Europe´s highest courts as they engage issues of constitutional conflict and relate these to classical positions in jurisprudential debates of the 20th century (Hart, Kelsen, Schmitt, Dworkin). It will provide an answer the following questions: To what extent is there space for legitimate legal pluralism in Europe? To what extent must a state, including a national constitutional court, accept the iron cage of European legal discipline? If the foundational values in Europe are human rights, democracy and the rule of law, as Art. 2 TFEU claims, what is the role of national identity, statehood and sovereignty?


Call for papers

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Political Affairs, a Univerzita v Antverpách pořádají

kolokvium

Subsidiarity and Its Discontents

Datum: 18. 12. 2013, od 10.00 hod 

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro

 

Subsidiarity is a widely applicable concept. It has been referred to in various ways for several fields of law and it assumes different functions in each area of law. The principle is increasingly referred to by current human rights scholarship, as a tool to address some of the current problems prevailing in the implementation of the European Convention on Human rights. And whereas most scholars agree that the principle should apply in human rights law, there is still much difference as to the exact scope and field of application of this principle.

The Colloquium aims to examine the various forms subsidiarity in different fields of national and international human rights law. We also welcome critical and theoretical analysis of the concepts underlying the principle. The Colloquium will assess whether subsidiarity is really able to provide an adequate answer to the current challenges the European polity faces.

Přihlášky zasílejte na Petr Agha agha@ilaw.cas.cz


Týden vědy a techniky AV ČR

Ve dnech 1.- 15. 11.2013 se uskuteční již další ročník největšího vědeckého festivalu v ČR, který vědu představí formou přednášek, výstav, seminářů, soutěží apod.

Bližší informace naleznete zde.

Ústav státu a práva AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky pořádá Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 14.11.2013 od 10:00 hod do 15:00 hod.

Bližší informace o dnu otevřených dveří zde, kontakt ilaw@ilaw.cas.cz nebo tel. 221 990 711.


nová e-kniha

Upozorňujeme, že novou e-knihu

llerová, H. at al. Public Participation in Environmental Decision-Making. Implementation of the Aarhus Convention. Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2013.

naleznete na těchto webových stránkách v rubrice "Vydané knihy". E-kniha je ke stažení zdarma.


nová kniha

Upozorňujeme, že Kabinet zdravotnického práva a bioetiky vydal ve své edici novou knihu

Černý, D. - Doležal, A.- Doležal, T. Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013.

Knihu je možné zakoupit on-line v distribuci nakl. Aleš Čeněk zde.


Ústav státu a práva AV ČR, Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA) si Vás dovolují pozvat na první

 

 

Franz Weyr Visiting Fellow Seminar

 

„Čekání na existenciální revoluci v Evropě“

 

Jan Komárek

 

Franz Weyr Visiting Fellow, CeLAPA/lecturer in EU law, LSE

 

Disident Václav Havel ve svých esejích „Moc bezmocných“ a „Politika a svědomí“ volal po existenciální revoluci, jež měla vést k zásadní proměně vztahu občanů a věcí veřejných. Důraz kladl na morální rozměr politiky a rozvinutou občanskou společnost, namísto odcizujících politických struktur, jež zbavují jednotlivce odpovědnosti. Existenciální revoluce nepřišla – ani v Havlově Československu, ani jinde. Pokud prezident Havel v začátku svého mandátu doufal, že má východní a střední Evropa Západu co nabídnout, Západ rok 1989 pochopil jako potvrzení triumfu hodnot liberální demokracie a svobodného trhu. „Se vší pompou a parádou, žádná nová myšlenka z východní Evropy v roce 1989 nepřišla“, shrnuje ovzduší roku 1989 francouzský historik François Furet.

 

V prezentovaném článku se Jan Komárek zamýšlí nad tím, jakou zkušenost postkomunistická Evropa může Západu přinést dnes – v době, kdy o sobě Západ pochybuje a Evropa (EU) se nachází v krizi, již mnozí označují za existenciální. Snaží se zachytit, v čem spočívá unikátní zkušenost našeho prostoru, jak z doby po roce 1989, tak předtím. Zklamání z budování „vyčerpané demokracie“ a „lumpenkapitalismu“ vysvětluje útěkem „zpět do Evropy“. Argumentuje, že se východní a střední Evropa nemá snažit stát Západem, ale namísto toho se snažit rozvzpomenout, proč tolik lidí podlehlo vábení kolektivismu a komunismu, jež nyní tak odsuzujeme.

 

 

Seminář se koná dne 8. října 2013 v 18:00 -19:30 v zasedací místnosti Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro. 

Text zde

 

Prosíme účast potvrdit na mail: akce@ilaw.cas.cz nebo tel. 221990711.

 

*Jan Komárek absolvoval PF UK (Mgr. 2001, JUDr. 2002), Stockholmskou univerzitu (LL.M. 2004) a Univerzitu v Oxfordu (D. Phil. 2010).

 


e-kniha

Upozorňujeme, že novou e-knihu

Kotous, J. - Munková, G. - Štefko, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2013.

naleznete na těchto webových stránkách v rubrice "Vydané knihy". E-kniha je ke stažení zdarma.


mezinárodní konference

Ústav státu a práva spolupořádal mezinárodní konferenci zaměřenou na praxi s názvem

AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?

Idea - realita - možnosti,

která se uskutečnila ve dnech 11. -12. 4. 2013 v Košicích.

Bližší informace zde.

 


Call for papers

Ústav humanitních studií v lékařství 1. lékařské fakulty v Praze společně s Ústavem státu a práva AV ČR v.v.i. pořádají konferenci a připravují vydání recenzovaného sborníku s názvem

Smrt a umírání: Etické, právní a medicínské otazníky na konci lidského života

Lidský život nevyhnutelně končí smrtí. Rovněž díky pokroku moderní vědy se na konci lidského života vynořuje celá řada etických, právních a medicínských otázek, na něž by se měly pokusit najít odpověď příspěvky v připravovaném sborníku. Je eutanázie morální? Existuje morálně podstatný rozdíl mezi aktivním usmrcením a ponecháním zemřít? Je utilitarismus vhodnou teorií pro řešení etických otazníků na konci lidského života? Je mozkové kritérium smrti správné? Musí být dárce orgánů zemřelý?

Pokud je eutanázie morálně ospravedlnitelná, bylo by vhodné ji určitým způsobem vtělit i do právních norem? Nevedla by takové ukotvení k zneužívání institutu eutanázie? Je správné řešit případnou speciální skutkovou podstatu trestného činu asistované sebevraždy či eutanázie? Jak řešit otázky smrti v právních předpisech de lege ferenda zejména s ohledem na současnou úpravu transplantační zákon? V rovině právní se naskýtají otazníky i v rámci komparace jednotlivých právních řádů a dopadů legislativní úpravy na oprávněné postupy na konci života.

Jaká by měla být paliativní péče? Je úroveň paliativní péče v ČR dostatečná? Jaká by měla být komunikace mezi lékařem a umírajícím, resp. jeho rodinou? Letting die, hastening death v prostředí intenzivní péče, dříve vyslovená přání a jejich praktická aplikace. Princip autonomie a jeho respektování u umírajících. Potenciální dárce orgánů.

Zájemci o publikaci na některé z uvedených témat nechť laskavě zašlou český abstrakt oběma editorům sborníku do 30.8.2013: Adam Doležal (adam.dolezal@ilaw.cas.cz), David Černý (david.cerny@ilaw.cas.cz).

Uzávěrka pro přijetí rukopisů, které projdou standardním recenzním řízením, je do 30. 9. 2013.


workshop

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky zve na

worshop medicínského práva a bioetiky a

následné diskusní fórum na téma

Hodnota lidského života na pozadí wrongful life a wrongful birth žalob

Workshop se uskuteční dne 20.6.2013 v 7. patře budovy ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1.

Program:

9.00 - 9.30 hod Registrace

9.30   Zahájení

9.40 - 12.00 hod    I. blok

Tomáš Doležal - Úvod do problematiky "wrongful birth" a "wrongful life"

Tomáš Doležal - Problematika "wrongful birth" žalob z právního hlediska

Radek Policar - „Wrongful life“ žaloby a zkušenost ze zahraničí

Alžběta Krausová - Žaloby „Wrongful life“ z pohledu izraelského práva

13.00 - 15.00 hod    II. blok

Adam Doležal - „Wrongful life“ a“ wrongful birth“ žaloby, problematika morálního statusu a otázky de lege ferenda

David Černý - Hodnota lidského života podle utilitarismu a v přirozenoprávní tradici

Ondřej Lehký - Hodnota života z pohledu křesťanské teologie

Diskuse

 

Odborný garant: JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na akce@ilaw.cas.cz


popularizační přednášky

Ústav státu a práva AV ČR se účastní JARNÍ EXKURZE DO SVĚTA VĚDY s nabídkou přednášek pro skupiny studentů zejména středních škol, a to na následující témata:

Symbolika práva a spravedlnosti ve výtvarném umění

Umění, demokracie a politika

Úvod do islámského práva

Islámské rodinné právo

Právní a etické aspekty lékařského výzkumu

Právní ochrana zvířat aneb k čemu jsou zvířatům zákony?

Bližší informace naleznete zde


přednáška

Ústav státu a práva Vás srdečně zve na přednášku z následnou diskusí

prof. dr. Ivana Jelić

"Human Rights and Multiculturalism: A Montenegro Perspective"

Přednáška se uskuteční dne 15.5.2013 od 14.00 hod v budově ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti, 7. patro.

 

Přednášející působí jako Extraordinary (Associate) Professor na Právnické fakultě Univerzity Černá Hora, Podgorica, se zaměřením na mezinárodní právo veřejné a právo lidských práv.

 

Přednáška bude proslovena v anglickém jazyce (bez tlumočení).

Přihlášky prosím zasílejte do 14.5. na mail akce@ilaw.cas.cz.


workshop

Ústav státu a práva AV ČR vás zve na

Mezinárodní workshop o účasti veřejnosti v environmentálním rozhodování a implementaci požadavků Aarhuské úmluvy v zemích Visegrádské čtyřky

 

Workshop se koná ve dnech 16. - 17. května 2013 v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací síň v 7. patře.

 

Akce je pořádána ve spolupráci s partnerskými ústavy akademií věd Slovenska, Polska a Maďarska v rámci projektu podporovaného Visegradským fondem. Více informací o projektu a přihlášku viz www.ilaw.cas.cz/aarhus.

 

Jednacím jazykem bude angličtina, tlumočení nebude zajišťováno. 

Přihlášky prosím zasílejte na e-mail akce@ilaw.cas.cz. Uzávěrka přihlášek pro účast na workshopu je 26. dubna 2013.

Program workshopu.


disputace

Ústav státu a práva AV ČR pořádá 2. disputaci v cyklu "QUODLIBETNÍ DISPUTACE aneb disputace o čemkoliv" na téma

Horizontální aplikace práva lidských práv - příklad sportovního práva.

Referující: JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.

Téma disputace je inspirováno nedávno vydanou monografií:

Hamerník, Pavel: Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem. Praha, ÚSP AV ČR 2012. Kniha je ke stažení zde.

Moderuje: doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

Disputace se uskuteční dne 25.4.2013 v 11.00 hod v zasedací místnosti budovy Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Přihlášky zasílejte na e-mail akce@ilaw.cas.cz


workshop

Ústav státu a práva AV ČR Vás srdečně zve na workshop

Zahraniční vzory a mezinárodní asistence při tvorbě nových ústav,

která se uskuteční dne 15.4.2013 od 10.00 hod v ÚSP AV ČR v zasedací místnosti v 7. patře.

Program:

10.00 hod      Úvodní slovo ředitele ÚSP AV ČR

10.15 hod    

Tvorba, interpretace a aplikace ústavy – vliv a význam zahraničních vzorů

(prof. JUDr. Jan Filip CSc., PF MU, Brno)

Zahraniční vzory v československém ústavodárném procesu po roce 1989

(doc. JUDr. Josef Blahož DrSc., ÚSP AV ČR)

Zahraniční inspirace a jejich nositelé při vytváření současné české ústavy

(prof. JUDr. Václav Pavlíček CSc., PF UK v Praze)

Diskuse

11.20 hod                                 přestávka

11.40 hod

Úloha medzinárodních lidskoprávních dokumentů v procesu přijímání nových ústav

(Mgr. Petr Agha LL.M., ÚSP AV ČR)

Formy a dilemy medzinárodnej asistencie v ústavodarnom procese v minulosti a dnes

(Doc. Ivan Halász Ph.D., ÚSP AV ČR, ÚPV MAV, Budapešť)

Diskuse a závěr

Přihlášky zasílejte na e-mail: akce@ilaw.cas.cz


prezentace

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta informatiky MU srdečně zvou na prezentaci

Právnického elektronického slovníku (PES),

která se uskuteční dne 20.5.2013 ve 14.00 hod v ÚSP AV ČR v zasedací místnosti v 7. patře.

Právnický elektronický slovník (PES) vznikl ve spolupráci pracovníků ÚSP AV ČR, odd. teorie práva (datová část právních termínů) a pracovníků FI MU (programová část a databáze obecného základu jazyka). Právnickou část slovníku předvede dr. F. Cvrček a lingvistický modul doc. K. Pala.

PES obsahuje v současné verzi 15 000 právních termínů v bohatých strukturálních vztazích a umožňuje porovnání právních termínů s jejich kontexty v obecném základu jazyka. Součástí prezentace bude diskuse o dalším směřování tohoto projektu.

Přihlášky zasílejte na e-mail: akce@ilaw.cas.cz 


konference

Ústav státu a práva AV ČR a vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci se školou a gymnáziem J. Gutha-Jarkovského a Biosem-Společností pro bioetiku Vás srdečně zvou na 3. konferenci

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk,

která se uskuteční dne 18.5.2013 od 15.00 hod v CEVRO Institutu, Jungmanova 17, Praha 1.

Program:

Marek Vácha (3. LF UK): Kmenové buňky: odlišné pohledy biologie, biologických technologií a etiky.

Josef Kuře (Lékařská fak. MU): Lidské embryonální kmenové buňky: možnosti řešení morálního dilematu.

Tomáš Doležal (ÚSP AV ČR): Právní regulace využití lidských embryonálních kmenových buněk.

Adam Doležal (ÚSP AV ČR) Etické otazníky při využití embryonálních kmenových buněk z nadbytečných embryí a právní reflexe tohoto problému.

Josef Fulka (Výzkumný ústav živočišné výroby): Cesta k Dolly - můj pohled.

David Černý (1. LF UK): Morální status raného lidského embrya.


ekniha

Upozorňujeme, že e-knihu

Hamerník, Pavel. Sportovní právo. Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2012.

naleznete na těchto webových stránkách v nové rubrice "Vydané knihy". E-kniha je ke stažení zdarma.


akce

V Ústavu státu a práva AV ČR se dne 20.2.2013 uskutečnilo druhé setkání

Pracovní skupiny expertů v rámci řešení otázky možného založení Rozhodčího sportovního soudu pro ČR.

V rámci této nezávislé iniciativy se mezi odborníky z teorie i praxe diskutovalo mimo jiné o variantách podoby tohoto sportovního tribunálu, zejména zda by se jednalo pouze o odvolací orgán nebo by bylo možné rozhodovat některé spory již v prvním stupni. S tím souvisela i rozprava o tom, jaké druhy sporů by tribunál řešil ve světle právního prostředí ČR, případně zda by mu příslušelo rozhodování sporů s mezinárodním prvkem a v neposlední řadě bylo třeba vzít v úvahu již existující systém jednotlivých sportovních asociací a specifické rozhodování v oblasti dopingu. V neposlední řadě byl kladen důraz na nezávislost sportovního tribunálu, resp. zda by se jednalo o jeho již konečná rozhodnutí či eventuelně na základě jakých důvodů by mohlo dojít k přezkumu rozhodnutí a v jakém právním režimu.


workshop

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky a občanské sdružení Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu pořádá worskhop

Transgender a právo

Workshop se uskuteční dne 31.1.2013 v 7. patře budovy ÚSP AV ČR.

Program:

9.45 - 10.00                  Registrace

10.00 – 10.30                Úvod

10.30 – 14.00                Odborné příspěvky a následná diskuse

Petr Agha                     Trans jako výzva symbolickému uspořádání společnosti

Adam Doležal               Konstrukce identity v právním diskursu a dvojí pojetí bytí

Martina Štěpánková      Transgender a právo v ČR i v Evropě

Andrea Baršová            Nová úprava změny pohlaví v občanském zákoníku v mezinárodním kontextu

14.00 – 15.00                Závěrečná diskuse


ocenění

Blahopřejeme vědeckému pracovníkovi doc. JUDr. Bohumilu Havlovi, Ph.D. k získání ocenění Právník roku 2012 v oboru obchodní právo.

Bližší informace zde.