www.ilaw.cas.cz

Časopis Právník/Recenzní řízení

Recenzní řízení


 

1. Redakci zaslané rukopisy procházejí před přijetím k otištění recenzním řízením, v rámci něhož jsou vyhotoveny dva nezávislé posudky, zpravidla členy Redakční rady. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Posudky na rukopisy nejsou zadávány k posouzení osobám, které jsou s autorem / autorkou institucionálně či jinak propojeny.
 

2. Recenzní řízení trvá zpravidla nejdéle 12 týdnů a o jeho výsledku je autor vyrozuměn. Časopis Právník si vyhrazuje právo ze závažných důvodů článek i přes kladný výsledek recenzního řízení neotisknout nebo ho vrátit zpět do recenzního řízení (např. v případě významné změny právní úpravy v průběhu či po ukončení recenzního řízení). 

3. Nabídnout rukopis v průběhu recenzního řízení jinému časopisu, je považováno za neetické.