www.ilaw.cas.cz

Vydané knihy/Eknihy

Sportovní právo
Pavel Hamerník

Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem

ZDARMA

uložit jako pdf
uložit jako epub
Obecné otázky sociální politiky
Jan Kotous,
Gabriela Munková,
Martin Štefko

Obecné otázky sociální politiky

ZDARMA

uložit jako pdf
uložit jako epub
Public Participation in Environmental Decision ...
Hana Müllerová a kol.

Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention

ZDARMA

uložit jako pdf
uložit jako epub
Praktické dopady NOZ na provozování lékařské praxe
Adam Doležal, Tomáš Doležal

Praktické dopady nového občanského zákoníku na provozování lékařské praxe

ZDARMA

uložit jako pdf
Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR
Hana Müllerová a Petra Humlíčková

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí

ZDARMA

uložit jako pdf
uložit jako epub
Viktor Knapp v Československé akademii věd
Zdena Žáčková

Kariéra českého právního vědce

ZDARMA

uložit jako pdf
uložit jako epub
Právo na životní prostředí: teoretické aspekty
Hana Müllerová

Životní prostředí a lidská práva

ZDARMA

uložit jako pdf
uložit jako epub
Kauzalita v civilním právu
Adam Doležal, Tomáš Doležal

se zaměřením na medicínskoprávní spory

ZDARMA

uložit jako pdf
Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy
Hana Müllerová a kol.

Právo na životní prostředí nově po nálezu ÚS z r. 2014

ZDARMA

uložit jako pdf
uložit jako epub
Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty
Michal Šejvl

Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty

ZDARMA

uložit jako pdf
uložit jako epub