www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Přehled akcí ÚSP

Kolokvium

Oddělení veřejného práva Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vás zve na první z volné série kolokvií na téma

„Právo a ochrana veřejného zájmu“

Akce se bude konat ve čtvrtek 15. června od 14 hodin v Ústavu státu a práva AV ČR (Národní 18, Praha 1) v zasedací místnosti v 7. patře.

Program:

JUDr. Vojen Güttler – Veřejný zájem zejména v judikatuře českého Ústavního soudu

JUDr. Jan Malíř, Ph.D. – Role veřejného zájmu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Diskuse

Prosíme zájemce o účast, aby se přihlásili na adrese ilaw@ilaw.cas.cz.


Kolokvium

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vás dne 7. června 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

Finanční služby a kybernetická bezpečnost na finančním trhu

Program:

18:30 - 19:00 Nová regulace platebního styku v EU a třetí strany

Přednáší:JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (odborný asistent z Mendelovy univerzity v Brně, Provozně-ekonomická fakulta a advokátní koncipient z Havel, Holásek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.)

19:00 - 19:30 Hlášení incidentů dle PS2

Přednáší: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. (hlavní právnička pro správní řízení v České národní bance)

19:30 - 20:00 Moderovaná diskuse

Přednáška se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.
Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 6. 6. 2017 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz


Seminář

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. se spolupodílí na programu semináře pořádaného v rámci Strategie AV 21 - Přírodní hrozby

„Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací“

Datum konání: 6. června 2017, 9:00 - 13:00

Místo konání: budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206

Program:

09:00 Zahájení semináře

I. blok přednášek

09:05 – 09:30 Ing. Petr Kycl, Česká geologická služba
Regionální vymezení svahových deformací vs. liniové stavby

09:30 – 09:50 RNDr. Jan Klimeš, PhD., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí

09:50 – 10:20 RNDr. Michal Bíl, PhD., Centrum dopravního výzkumu
Hodnocení rizika ze sesuvů pro komunikace

10:30 – 11:00 Přestávka na občerstvení

II. blok přednášek

11:00 – 11:20 RNDr. Jan Král
Inženýrskogeologický průzkum, projektová příprava a realizace liniových staveb

11:20 – 11:50 Ing. Jan Novotný, CSc., Česká geologická služba
ČSN P 73 1005 (731005) Inženýrskogeologický průzkum

11:50 – 12:20 JUDr. Hana Müllerová, PhD., JUDr. Miloslava Hálová
Ústav státu a práva AV ČR
Právní aspekty svahových deformací

12:30 – 13:00 Diskuse s odborníky

13:00 Zakončení semináře

Po přednáškách na daná témata bude následovat panelová diskuze za účasti předních odborníků z ÚSMH AV ČR v. v. i., ÚSP AV ČR, v. v. i., ČGS a MD ČR.

Z důvodů omezené kapacity sálu prosíme zájemce o registraci na adrese: synkovam@irsm.cas.cz.

Účast na semináři je bezplatná.


Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Projektový manažer

Požadujeme:

- ukončené vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
- orientace v oblasti projektů výzkumu a vývoje
- pečlivost a zodpovědný přístup
- znalost AJ na komunikativní úrovni

Pracovní náplň:

- celkové řízení projektů
- hodnocení průběhu projektů
- vedení administrativy
- zpracování průběžných a závěrečných zpráv

Nabízíme pracovní poměr na dobu určitou ve výši úvazku 0,2.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu starek@ilaw.cas.cz nejpozději do 23.5.2017.


Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. a Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA) vás srdečně zvou na workshop

Practices and Techniques: Assembling the Social Through Law

ve čtvrtek 18. května 2017 v místnosti č. 38 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy

1st Session 10:30 – 12:00
Laurent de Sutter (Vrije Universiteit Brussel) : Humiliating Theory: Why We Need Post-Critical Critical Legal Studies
Alain Pottage (London School of Economics) : Geojurisprudence. The nomos of the Anthropocene

Lunch break

2nd Session 13:30 – 14:30 (PhD session)
Alex Ivančo (Charles University Prague ) : Citizens Justice Centers in Chile - Participative model of legitimacy of law
Jakub Drápal (Charles University Prague) : The impact of procedural institutes on fixing sanctions: the case of penal order in the Czech Republic

Coffee break

3rd Session 15:00 – 17:30
Petr Agha (Institute of State and Law, CeLAPA): The Politics of European Human Rights
Piergiorgio Donatelli (Sapienza University of Rome) : The Social and the Ordinary
Paul Blokker ( Institute of Sociological Studies, Charles University) : Constitutional Sociology, Politics, and Justification
Mariano Croce (Sapienza University of Rome) : Deflationary Law: Tracing New Modes of Being


Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku

prof. Stevena J. Jensena (University of St. Tomas, Houston, USA) s názvem The dead donor rule as a moral standard for organ transplantation.

Přednáška se bude konat 31. 5. 2017 od 17.00.
Zájemce prosíme o registraci na adrese david.cerny@ilaw.cas.cz.


Mezinárodní workshop

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní workshop

Free Will and Moral and Legal Responsibility

Workshop se bude zabývat problémem svobody vůle, morální a právní odpovědnosti, racionálnosti trestání.

Hlavní řečník: Prof. Saul Smilansky, Haifská univerzita, Izrael

Konání: 24. května 2017 od 13.00 do 19.00, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1.

Program:

13:00 - 13:50< >Saul Smilansky
Doubts About Happy Hard Determinism

13:50 - 14:30< >Sven Walter
Do Conscious Intentions Cause Behavior? (Re-) Assessing Libetś Basic Data

14:30 - 15:10< >Lubomira Radoilska
Responsible Ignorance: Two Lessons from the Treatment of Negligence in the Criminal Law

15:10 - 15:50< > Robin Kopecký
Folk Intuitions about Moral Responsibility and Determinism

15:50 - 16:30< >Jason Cruze
Taking the Blame: A Substitutionary Account for Consideration: Free Will and Moral and Legal Accountability

16:30 - 17:00< >Coffee break

17:00 - 17:40< >Louis Ramirez
Strawson, Social Ontology and Self-sufficiency Thesis

Registrace na adrese david.cerny@ilaw.cas.cz


Konference

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. a think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR Vás zvou na konferenci

Svoboda vůle, právní a morální odpovědnost

Svoboda vůle je úzce spojena s pojmy morální a právní odpovědnosti. Konference se pokusí odpovědět na otázky, zda jsou lidské bytosti svobodné a zda je možné je považovat za morálně či právně zodpovědné za jejich jednání.

Hlavní řečník: Prof. Saul Smilansky, Haifská univerzita, Izrael

Konání: 25. května 2017 od 16:00 do 19:00, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1
Registrace na adrese idea@cerge-ei.cz.


Kolokvium

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vás dne 3. května 2017 od 18:00 zve na kolokvium s diskusí na téma

Jednotný digitální trh

Program:

18:00 - 18:45 Budoucí vývoj v oblasti jednotného digitálního trhu
Přednáší: Jan Klesla (Vedoucí ekonomické rubriky Lidových novin)

18:45 - 19:15 Moderovaná diskuse

Přednáška se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 2. 5. 2017 do 13:00 na alzbeta.krausova@ilaw.cas.cz


Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. a Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA)

vás srdečně zve na přednášku:

“The Role of Purity in Hans Kelsen’s Pure Theory of Law”, kterou přednese prof. Stanley L. Paulson (Kiel and St. Louis) dne 30. března 2017od 14:00hod
v místnosti č. 38 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Přednášku a následující debatu bude moderovat a s prof. Paulsonem bude diskutovat prof. George Pavlakos.

Abstract: In the arts and in science, as well as in deeds and in action, everything depends on comprehending the objects purely and treating them in accordance with their nature. Hans Kelsen’s quotation from Goethe, adorning one of the title pages of Constitutional Theory (1925), underscores the significance he attributes to purity as the fundamental motif in his legal philosophy. And the attribution is instructive. For purity lies at the very core of Kelsen’s enterprise. Indeed, more than any other concept or doctrine in the Kelsenian colossus, purity lends shape to his legal philosophy-and this both in terms of what Kelsen develops in its name, a “normativistic” legal philosophy, and in terms of what, following up on the strictures stemming from purity, he precludes, namely, both fact-based legal positivism and natural law theory. Normativism, empowerment as the fundamental modality, and legal interpretation recas t as legal cognition are motifs of Kelsen’s that lend themselves to explanation in terms of purity. I take up these motifs in my lecture, relating the motif in each instance to purity.

Professor Stanley L. Paulson is an internationally recognized authority on 20th-century European legal philosophy and legal theory with special attention to the Viennese legal philosopher Hans Kelsen, considered by many “the jurist of the century.” Professor Paulson delivered the academic keynote address at a session in the Upper House of the Austrian Federal Parliament honoring Kelsen on his 125th birthday. Professor Paulson, who writes and lectures in both German and English, has published more than 170 articles and reviews and, over the past 15 years, has delivered guest lectures at more than 80 universities on five continents. Recent lectures include Oxford, Melbourne, Brisbane, Sydney, Genoa, Vienna, Graz, Freiburg, and Cologne. Together with his wife, Bonnie Litschewski Paulson, he has published books with the Oxford University Press; they presently h old three contracts from the Press for books on and by Kelsen. In additional to his law degree, Paulson holds a Ph.D. in philosophy, as well as honorary doctorates from the faculties of law at the University of Uppsala in Sweden and from the University of Kiel in Germany, where he has continuing professional ties. He has been the recipient of numerous fellowships and post-doctoral awards here and abroad, granted by, among others, the National Endowment for the Humanities, the Rockefeller Foundation, the Fulbright Commission (in Paris, Bonn, Vienna, and Jerusalem), the Max Planck Society, the German Research Endowment (Deutsche Forschungsgemeinschaft), the Alexander von Humboldt Foundation, and the Japan Society for the Promotion of Science. In 2003, he received the prestigious Humboldt Research Prize, awarded in Berlin, for “distinguished scholarship in the humanities.” In the summer of 2010, Paulson was in residence in Canberra at the Faculty of Law, Australian National University, as John Fleming Visiting Research Fellow.


Kolokvium s diskusí.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vás dne 15. března 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

Odpovědnost a moderní technologie

Program:

18:30 - 19:00 Problematika odpovědnosti moderních technologií - družicová navigace
Přednáší: Ing. Ondřej Šváb (Vedoucí Oddělení kosmických technologií a aplikací, Ministerstvo dopravy ČR)

19:00 - 19:15 Odpovědnost autonomních systémů z hlediska práva EU
Přednáší: Mgr. ALžběta Krausová, LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)

Přednáška se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře. Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 14. 3. 2017 do 13:00 na alzbeta.krausova@ilaw.cas.cz


Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo

Vás dne 23. března 2017 od 16 hod. zve na přednášku s diskusí

The Idea of an International Investment Court: Prospect and Challenges in Times of Legitimacy Crisis

Přednáší: Dr. Michele Potesta
Senior Researcher, Centre for International Dispute Settlement(Ženeva), Lévy Kaufmann-Kohler, rozhodce

Diskutují: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda ČSMP, vedoucí katedry mezinárodního práva PFUK, Ústav státu a práva AV ČR

Mgr. Anna Bilanová
Ministerstvo financí ČR, Oddělení mezinárodních arbitráží a zahraničních investic

Moderuje: JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., Ph.D.
Ústav státu a práva AV ČR

Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost 7. patro.


Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. a Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA)

vás srdečně zvou na workshop

Taking Age Discrimination Seriously (TADS)

Prague, May 4-5, 2017
Institute of State and Law, Národní 18, Praha

Thursday May 4

14:00-18:20 (Chair : Ladislav Vyhnanek, Masaryk University)

14:00-14:50 (35’+ 15’)- Katharina Berndt Rasmussen (Uppsala/Stockholm)
« Conceptions of the wrongness of discrimination and their implications for the wrongness of age discrimination »

15:00-15:50 (35’+ 15’)- Joao Loureiro (UCILeR, Coimbra, FCT- Projeito I & D, UID/DIR/04643/2013) « Vested rights, age and discrimination »

16:00-16:50 (35’+ 15’) Keynote 3 - Shlomi Segall (Hebrew University of Jerusalem)«Age, the completeness of life and the separateness of persons»

16:50-17:10 - Break

17:10-17:45 (25’ + 10’)- Refia Kadayifci (TADS and Hoover Chair)
« Age Discrimination and Children’s Environmental Rights »

17:45-18:20 (25’ + 10’)- Danielle Schwartz (Hoover Chair and Sorbonne)
« Age Discrimination and Cohortal Reductionism »

Friday May 5

09:00-11:50 (Chair : Marcela Petrova Kafkova – TADS and Brno)

09:00-09:50 (35’+15’)- Greg Bognar (TADS and Stockholm) « The Value of Longevity and its implications for age limits »

10:00-10:50 (35’+15’)- Anca Gheaus (Pompeu Fabra), « Age-related vulnerability and the special goods of childhood »

10:50-11:15 - Break

11:15-11:50 (25’ + 10’)- Axel Gosseries (TADS and Hoover Chair) « Age as a proxy in Euthanasia and Organ Transplant »

14:00-16:25 (Chair : Marina Urbanikova, Czech Ombudsman’s Office)

14:00-14:35 (25’ + 10’)- Miklos Könczöl (TADS & Budapest), « Politics, lustration and age »

14:45-15:20 (25’ + 10’)- Martin Stefko (TADS & Prague), « Fighting Age Discrimination Against Czech Will »

15:20-15:35 - Break

15:35-16:25 (35’ + 10’)- Lucie Vidovićová (Brno), « Ageism in the Czech society: sociological evidence »


Křest knihy.

zveme Vás na křest knihy

KAPITOLY O PRÁVECH ZVÍŘAT: „My a oni“ z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva,

na jejíž přípravě se podílelo několik autorů z Ústavu státu a práva.
Kniha vyšla v nakladatelství Academia na konci r. 2016.
Křest se koná 1. března 2017 od 17:00 v hlavní budově AV, Národní 3, Praha 1.

Knihu pokřtí prof. Stanislav Komárek a ředitel pražské ZOO Mgr. Miroslav Bobek.


Workshop

Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA) vás srdečně zve na workshop,
který se koná ve spolupráci s Sapienza – Università di Roma:

Interrogating the gender binary: Foundational difference or hegemonic matrix?
February 2nd and 3rd, 2017

The workshop will be held at the Department of Philosophy of Sapienza – Università di Roma
Aula XI (Aula Olivetti)
Via Carlo Fea 2
00161 Rome

February 2nd, 15.00-18.30

Whatever Happened to the Woman of the Gender Binary? some reflections on feminism and institutions
Maria Drakopoulou (University of Kent)

The politicization of sexuality
Ingrid Salvatore (Università degli Studi di Salerno)

Can Human Rights Exist Without Gender? LGBTI Issues and the Council of Europe
Francesca Romana Ammaturo (University of Roehampton)

Subjectivity, Gender and Agency
Petr Agha (Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences)

February 3rd, 9.30-13.00

How the Inheritance System Thinks? Queering Kinship, Gender and Care in the Legal Sphere
Antu Sorainen (Academy of Finland and University of Helsinki)

Linguistic Traps. Identity and Differences through Institutions
Carlotta Cossutta (Università del Piemonte Orientale)

Appropriateness and appropriation: make equality great again
Valeria Venditti (Sapienza – Università di Roma and University of Glasgow)

Newtering: A postcritical reading of the Binary
Mariano Croce (Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences and Sapienza – Università di Roma)

Hosted by Sapienza – Università di Roma
Dipartimento di Filosofia
Via Carlo Fea 2, 00161 Rome (Italy)
Organized by the Institute of State and Law, Czech Academy of Sciences,
Centre for Law and Public Affairs
Národní 18,
116 00 Praha 1 – Nové Město (Czech Republic)
Attendance to the workshop is free.